242 Bolsa Ave #B - Westminster, CA. 92683   USA, Hội i Hữu Tr Vinh USA Permit #2615976 CA. USA.

Tel: 714 895 5708 | Fax: 714 379 5097 | E-mail: vanbut@hotmail.com | www.travinhhaingoai.com


Tm Người Thn

 ng Văn Tường: vanbut@hotmail.com

ng V Trung Tn: pvotin@yahoo.com

Feb. 27-2017

Phung Uoi
tim ban Duong Hoang Mai:

Nhan tin tim ban hoc cua co Vuong Bach Tuyet, Tra Vinh.

Co ban hoc nu ten la Duong Hoang Mai,  cha la Duong Thanh Mau, Truong Ty Tieu Hoc Tra Vinh 1965-1968

Co Mai hoc chung lop De tam Truong Trung Hoc Cong Lap Vinh Binh nam 1968 voi co Tuyet. Nam 1969 Ong Mau doi ve Long An, lam Truong Ty Tieu Hoc Long An.

Neu ai biet duoc tin tuc cua co Mai xin lien lac qua Phung Uoi, Email: uoiphung@gmx.de

Thanh thuc cam on.

Phung Uoi

 

Tim nguoi quen

        Tam Nguyen <tam_vnguyen@yahoo.com.au>
        Nov 12 at 11:31 PM

Tim mai, khong thay cho de dien tin nhan, nho admin giup dum.

Luong Van My - tam_vnguyen@yahoo.com.au, +61-0422652494 - November 13, 2016, 12:14 am
Toi la Luong van My Tra Vinh co ban la Truong Giang, Thai Hieu Dong va Nguyen Hoang Duc. Toi se co mat tai Houston Texas tu ngay 20/11/2016 vao khoang 2 tuan. Ban nao nhan duoc tin nhan nay xin vui long msg hoac goi truc tiep cho toi so +61422652494 hoac so +61747782990 (em toi ten Tam) hoac gui email den tam_vnguyen@yahoo.com.au truoc ngay 20/11/2016. Khi den Houston toi chua co so dien thoai lien lac nen vui long gui email cho em toi. Cam on nhieu.

 RegardsTM CHỊ (June 25-2013)

NGUYỄN THỊ HẢI VN
Sinh năm 1947. Năm 1974 lấy chồng người Mỹ họ l ECKERT. Nn thưng gọi l HẢI VN ECKERT. Về Mỹ sống tại địa chỉ:
10564 Le Mans Dr
Dallas, TX.75238
Điện thoại : 214-349-1158
Sau năm 1975 vẫn cn lin lạc nhau cho đến năm 1991 th mất hẳn tin tức về chị. Nếu ai biết tin tức về Chị NGUYỄN THỊ HẢI VN hay HẢI VN ECKERT, vui lng lin lạc về em l:
Nguyễn Quốc Vũ
43 Panache St
Molendina, QLD 4214   Australia
Điện thoại : 0061-0423-064-200
Email : quocvu53@gmail.com

Thnh thật cảm ơn
 Copyright 2010 TraVinhHaiNgoai All Rights Reserved