Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin buồn:

Đồng Hương Trà Vinh

Bà Lư Thị Điều

Sinh năm Đinh Sữu 1937, nguyên quán tại Trà Vinh là Hiền Nội của Giáo Sư Kiên Rệm vừa tạ thế vào lúc11:00 giờ đêm ngày 6/1/2016 (nhằm ngày 27 Tháng 11 năm Ất Mùi) tại Jacksonville, Florida

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh Thành thật chia buồn cùng Giáo Sư Kiên Rệm và tang quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Bà Lư Thị Điều được sớm Cao đăng Phật Quốc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


 

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

TRẦN VĂN RIA

Sinh năm 1948 tại Hoà Thuận Trà Vinh
Nguyên là cựu Phi Công QL-VNCH
Cư ngụ tại
Thành Phố Sacramento, California


Vừa tạ thế vào lúc 4:00 chiều Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2015 (Nhằm ngày 21 Tháng 10 năm Ất Mùi) Tại quê nhà Ấp Xuân Thạnh xă Hoà Thuận, Trà Vinh

Hưởng Thọ 67 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành vào  ngày Thứ Bảy 05 tháng 12 năm 2015 tại Ấp Xuân Thạnh (gần Đ́nh Vĩnh Trường), xă Hoà Thuận, Trà Vinh

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Chị Ria và Tang Quyến. Đồng Nguyện cầu cho Hương Linh Đồng Hương Trần Văn Ria sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


 

Vô cùng Thương Tiếc:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

TRƯƠNG THÀNH TRAI

Sinh ngày 13/10/1947 tại Sâm Bua, Trà Vinh. Là Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh đă mệnh chung vào lúc 6:20 chiều Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015 (Nhằm ngày 14 Tháng Bảy năm Ất Mùi) Tại Thành Phố Santa Ana, California.

Hưởng Thọ 68 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại
Nhà Quàn Heaven's Gate Funeral Home (Thiên Môn)

7845 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
(714) 892-6494 (góc đường Beach và Westminster)

Thăm viếng từ 8:00 giờ đến 20:00 giờ
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại
Nhà Thờ Thánh Linh
17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708
lúc 7:30 sáng Thứ Bảy, ngày 5/9/2015

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng  Chị Trai và Tang Quyến. Đồng nguyện cầu cho linh hồn Đồng Hương Trương Thành Trai được sớm an nghĩ trong tay Chúa và Mẹ Nhân Lành.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH


 3-4-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Phu Nhân của cố hội viên Lâm Thành Hổ là Bà :

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

Pháp danh: Tịnh Hỹ Sinh

đă qua đời vào ngày 23 tháng 3 dl 2015, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Ất Mùi
tại Long Đức, Trà Vinh (Việt Nam).

Hưởng thọ 70 tuổi

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bà Tnh Hỹ Sinh được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 

5-3-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

BÙI QUAN CHIÊU

hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh đă qua đời
tại Đức Quốc (Germany)

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Anh Bùi Quan Chiêu được sớm an nghỉ trong tay Chúa và Mẹ nhân lành.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 

28-2-2015

Được tin:

Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa nhận được tin Đồng Hương:

NGUYỄN XUÂN QUAN

Pháp Danh: NHẤT CỮU

hội viên Hội Ái Hữu Trà Vinh và là anh vợ của Đồng hương Nguyễn Thái Lai đă mệnh chung vào lúc 4:40 chiều ngày 25 tháng 2 năm 2015 (Nhằm ngày mồng 7 Tháng Giêng năm Ất Mùi) tại Thành Phố Garden Grove, California, USA.

Hưởng Thọ 75 tuổi

Hội Ái Hữu  Trà-Vinh thành thật chia buồn cùng Chị Quan và tang quyến. Đồng nguyện cầu cho hương linh Đồng hương Nguyễn Xuân Quan được an nhiên nơi Miền Cực Lạc

HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Oct. 20-2014

Được tin trể:

Ông Trần Mính

Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh, Cựu Giám Đốc Ngân Hàng Nông Thôn Phú Vinh (Trà Vinh)
đă qua đời ngày 14-06-2014 tại Mississauga, Ontario, Canada.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Hội  Ái Hữu Trà Vinh Thành tht chia buồn cùng Tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Ông Trần Mính đưc  sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Trà Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU